Mikrolainat

Mikrolaina tarkoittaa pienimuotoista pikalainaa, joka myönnetään kehitysmaan asukkaalle pienimuotoisen yritystoiminnan aloittamista varten. Tavoitteena on, että yrittäjä palauttaa lainan sen myöntäjälle, kunhan yritystoiminta alkaa tuottaa rahaa. Mikrolainoja on myönnetty esimerkiksi kanojen, vuohien ja ompelukoneiden ostamista varten ja parhaimmillaan jo näin pienellä sijoituksella on saatu aikaan koko kyläyhteisöä hyödyttävää toimintaa, joka on osaltaan auttanut esimerkiksi tyttöjen koulunkäyntiä. Kerromme seuraavaksi muutamia esimerkkitapauksia siitä, kuinka mikrolainan turvin on perustettu yrityksiä ja siitä millaisia vaikutuksia tällä toiminnalla on ollut koko ympäröivälle yhteisölle.

Esimerkkitapauksia

Eräässä pienessä kyläyhteisössä eräässä kehitysmaassa yritteliäälle naiselle annettiin mikrolaina vuohien ostamista varten. Vuohet tarjosivat naisen perheelle sekä myyntiin ravintorikasta maitoa. Ne myös synnyttivät uusia vuohia, minkä ansiosta yrittäjän vuohilauma kasvoi ja hän sai samalla kartutettua omaa omaisuuttaan vuohien muodossa. Vuohista saatiin myös lihaa. Naisesta tuli vuohien omistamisen myötä kyläyhteisönsä arvostettu jäsen. Hän pystyi lähettämäään tyttärensä kouluun vuohien ansiosta ansaitsemillaan rahoilla. Perheen ruokavalio parani, koska vuohien ansiosta perheellä oli varaa juoda vuohenmaitoa ja myös toisinaan syödä lihaa. Vuohet olivat oiva valinta, koska ne kestävät melko karujakin olosuhteita, ovat helppohoitoisia ja lisääntyvät melko helposti. Lisäksi niiden maito on erityisen terveellistä.

Eräälle toiselle pienen kyläyhteisön yritteliäälle naiselle eräässä toisessa kehitysmaassa annettiin mikrolaina ompelukoneen ostoa varten. Nainen alkoi ommella vaatteita ja muita tuotteita oman kyläyhteisönsä jäsenille. Pikkuhiljaa toiminta kasvoi niin, että yrittäjä pystyi tarjoamaan töitä myös muille kyläyhteisönsä jäsenille ja ostamaan lisää ompelukoneita. Hän pystyi tarjoamaan yrityksensä kautta perheelleen aikaisempaa paremman elintason sekä turvaamaan heidän taloudellisen toimeentulonsa. Henkisesti yrittäjälle oli upeaa nähdä, kuinka omalla työllä sai aikaan jotakin niin suurta ja koko yhteisöä hyödyttävää toimintaa.

Mikrolainojen etuja

Mikrolainojen etuna on se, että jo suhteellisen pienellä panostuksella voidaan saada aikaan yllättävän suuria tuloksia. On aika upeaa ajatella, että jo yhden ompelukoneen ostaminen voi saada aikaan muutosta parempaan ja auttaa lopulta työllistämään monta ihmistä! Tämä jos mikä on toimintaa, jota kannattaa tukea! Mikrolainan valvonta on helppoa, koska toiminta on niin pienimuotoista. Väärinkäytöksiä ei juurikaan esiinny.
Mikrolaina kannustaa saajaansa ja saa hänet yrittämään. On hienoa huomata, että joku uskoo omaan yritysideaan ja on valmis lainaamaan sen aloittamiseen vaadittavat rahat! Tämä saattaa auttaa kohottamaan yrittäjän itsetuntoa. Monesti mikrolaina on auttanut yrittäjää luomaan sellaista toimintaa, joka on lopulta hyödyttänyt koko kyläyhteisöä. Monet mikrolainan ottajista ovat olleet naisia, jotka usein käyttävät saamansa tulot perheidensä hyväksi. Mikrolainan alkuunpanemien projektien kautta voidaankin katsoa myös tuetun epäsuorasti esimerkiksi köyhien maiden tyttöjen koulunkäyntiä. Kun tyttöjen ei enää tarvitse tehdä töitä, voivat he käydä koulua.
Kenties kaikista parhaimpia mikrolainasysteemejä ovat sellaiset, joiden kautta raha ikäänkuin kiertää järjestelmässä – kun lainaat sen jollekulle, se palautuu sinulle laina-ajan jälkeen ja voit lainata sen halutessasi jälleen uudelleen. Näin alkupanos hyödyttää mahdollisimman monia yrittäjiä ja mahdollisimman monia yhteisöjä.

Kehitysmaissa joka euro auttaa

Kehitysmaissa usein jo melko pienelläkin avulla voi saada aikaan yllättävän suuria asioita ja auttaa yllättävän monen perheen elämää! Sen vuoksi ei kannatakaan väheksyä omaa apuaan, vaan jo pienikin apu auttaa. Ostamalla kehitysmaalaiselle perheelle muutaman vuohen, tai oikeammin lainaamalla perheelle rahat näiden vuohien ostamista varten, voit tehdä suuremman teon kuin ehkä etukäteen arvaatkaan. Parhaimmillaan tällainen laina voi auttaa koko kyläyhteisöä. Ellet pysty yksin tekemään niin suurta lahjoitusta, kokoa kasaan porukka ja lahjoittakaa yhdessä. Tällaisesta toiminnasta saa hyvän mielen ja samalla tulee auttaneeksi jotakuta muuta!